Απόλλων Ξενοδοχείο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
24/06/2021 - 31/08/2021
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

15% Έκπτωση στις κρατήσεις άνω των 3 ημερών που γίνονται με απευθείας επικοινωνία με το ξενοδοχείο.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Αχιλλέως 10 - 10432

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Ξενοδοχεία & Υπηρεσίες