Στέλλα Cinema

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
07/10/2021 - 13/10/2021
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

4ο Συμπόσιο Βαλκανικών Can Kino Film Η φετινή εστίαση είναι στις Γυναίκες Δημιουργούς Έναρξη : Παρασκευή 08.10.2021, 20.00 – 22.30

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Τενέδου 34 - 11441

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Κινηματογράφος