Χαμακιώτης Ηλεκτρικά έργα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
20% έκπτωση σε όλες τις ηλεκτρολογικές εργασίες.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
21/03/2022 - 30/09/2022
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

20% έκπτωση σε όλες τις ηλεκτρολογικές εργασίες.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Μομφεράτου 71 - 11474

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Λοιπές Επιχειρήσεις