Κιμωλία Art Cafe

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
03/01/2022 - 28/02/2022
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Mojito, Caipirinha, Caipiroska στα 7 € για καθήμενους.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Υπερείδου 5, Πλάκα - 10558

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Cafe