Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
14/05/2021 - 31/08/2021
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Στο Kτήριο της οδού Πανός 22 στεγάζεται η μόνιμη έκθεση “Άνθρωποι και Εργαλεία.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Πανός 22 - 10555

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Μουσείο