Ξενοδοχεία Ωρίων & Δρυάδες, Αθήνα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
5% έκπτωση στις διανυκτερεύσεις.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
05/05/2021 - 31/12/2021
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

5% έκπτωση στις διανυκτερεύσεις.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Ανεξαρτησίας 5 - 11473

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Ξενοδοχεία & Υπηρεσίες