Σχεδία home

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
01/04/2022 - 15/06/2022
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Καθημερινά happy hour στο «σχεδία home» σε όλα τα cocktails από τις 18:00 έως τις 21:00.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Νικίου 2 - 10560

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Bar