Τεχνικό Γραφείο Αναγνωστόπουλος Σπύρος

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
14/02/2022 - 31/12/2022
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έκπτωση 30% σε όλες τις υπηρεσίες μηχανικού που παρέχει το τεχνικό γραφείο μας. Ενδεικτικά: ενεργειακά πιστοποιητικά, άδειες λειτουργίας, τακτοποιήσεις.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Πολεμοκράτους 13 - 11635

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Λοιπές Επιχειρήσεις